FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Regisztráció

A honlapra való képfeltöltéshez, szavazáshoz és kommenteléshez regisztrálni kell!

A regisztráció jogi feltételei:

Regisztráló (a továbbiakban egységesen: regisztráló) kijelenti, hogy a Street Fashion Budapest honlap (a továbbiakban egységesen: honlap) részére átadott kép-, hang- vagy bármely anyag, ábra, logó, betűjel, felvétel és/vagy bármely információ (akár személyes, akár bármely más adat, információ stb.) bármely eredménnyel megvalósuló önálló szellemi alkotás, esetleges szerzői, szomszédos oltalom alá tartozó mű és egyéb szellemi alkotás, általános polgári jogi védelem alatt álló bármilyen szellemi alkotás, know-how stb. ( a továbbiakban egységesen: anyag) időbeli és térbeli korlátozástól mentes felhasználásához és ezáltal nyilvánosságra hozatalához kifejezetten hozzájárul.

Regisztráló kijelenti és elfogadja, hogy az anyag tartalmától függetlenül semmilyen ellenérték követelésére nem tarthat igényt.

Regisztráló kijelenti és elfogadja, hogy a honlap részére átadott anyagot a honlap szabad belátása szerint teheti közzé, amely alatt értendő az is, hogy a honlap a részére átadott anyagot ‒ a regisztráló jó hírnevének és becsületének tiszteletben tartása mellett ‒ tetszése szerint szerkesztheti, véleményezheti, illetve a honlap dönthet úgy is, hogy a részére átadott anyagot egyáltalán nem teszi közzé, vagy annak csak egy általa meghatározott részét teszi közzé, azaz az anyagnak a honlap részére történő átadása nem keletkeztet semmilyen jogosultságot a regisztráló számára.

Regisztráló kijelenti, hogy felhasználás és nyilvánosságra hozatal céljából csak olyan anyagot küldhet, amely sem szerzői, sem személyiségi jogot nem sért, továbbá, amely megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.

A fenti rendelkezések megsértése és nyilatkozatának valótlansága esetére a regisztráló teljes körű, közvetlen, feltétlen és azonnali felelősséget vállal, úgyszintén közvetlenül helytáll azért is, ha az általa megküldött anyag nyilvánosságra hozatala és felhasználása miatt a honlappal szemben bármely harmadik személy jogosan támaszt bármely követelést.

Képfeltöltés

A honlapra való képfeltöltéshez, szavazáshoz és kommenteléshez regisztrálni kell!

A képfeltöltés alsó korhatára 14 év.

 Kiskorú pályázók esetén a szülők kötelesek megadni az e-mail címüket, amelyre a szervezők online űrlapot küldenek. A szülők ennek kitöltésével engedélyezik a gyerek részvételét. Amennyiben a kitöltött űrlap aláírva 15 napon belül nem érkezik vissza, a szervezők a kiskorút kénytelenek kizárni a pályázatból.

A regisztráló csak egy profiladatlapot kreálhat, de bármennyi képet feltölthet. Egy képhez három részlet fotó tehető fel.

Képfeltöltésnél fontos a megfelelő mennyiségű adat szolgáltatása.

A szervezők nem vállalnak felelősséget elveszett, sérült feltöltésekért.

A szervezők, a Budapesti Történeti Múzeum és a zsűri családtagjai a pályázaton nem indulhatnak.

Szavazás

A honlapra való képfeltöltéshez, szavazáshoz és kommenteléshez regisztrálni kell!

Egy képre annak feltöltője nem szavazhat.

A feltöltött képekre folyamatosan lehet szavazni.

 

Nyeremény

A pályázat ideje alatt felajánlott kisebb nyereményeket (pl. VIP/ingyen belépő egyes rendezvényekre, Múzeumok éjszakája), illetve a pályázat fődíját a nyertesek másra átruházni, pénzre beváltani nem tudják.

Ha a nyertes a megadott időpontig nem válaszol/nem lehet őt elérni, elveszti jogát a nyereményhez.